METAFIZYCZNE UCZUCIA

„Uczucia metafizyczne” to in­dywidualne, intymne przeżycia tajemniczości istnienia człowieka jako jednostki. Jednostka dręczona skończonością swego bytowania, od­czuwająca swą samotność i własną niepowta­rzalność snuje refleksje filozoficzne i tworzy sztukę. Dzięki temu daje wyraz odczuwaniu tajemnicy.Te odmienne tendencje nie mogą, zda>niem Witkiewicza, być pogodzone. Rozwój uspołecz­nienia odbywa się kosztem zaniku uczuć meta­fizycznych, które mają zawsze charakter prze­żyć indywidualnych. Z dążeniem do osiągnię­cia materialnego dobrobytu wysychają źródła autentycznej twórczości kulturalnej, ponieważ jednostka wprzęgnięta w system społeczny traci poczucie indywidualności i odczucie tajemnicy swego istnienia.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone