MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w War­szawie jest państwową jednostką organizacyjną z osobowością prawną dzia­łającą na podstawie: porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organi­zacją Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, sporządzonego w Paryżu 26 maja 1995 r. oraz ustawy z 26 czerwca 1997 r. o Międzynarodowym Instytucie Biolo­gii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.Faktyczną działalność naukową Instytut rozpoczął w 1999 r. Zajmuje się on prowadzeniem podstawowych badań naukowych w dziedzinie medycyny mo­lekularnej oraz wdrażaniem ich rezultatów do zastosowań praktycznych, jak też popularyzacją osiągnięć naukowych. Instytut kształci kadry naukowe, prowadzi specjalistyczne kursy i współpracuje z naukowcami z różnych krajów.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone