MNIEJSZE JEDNOSTKI WIELONARODOWE

Oprócz Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego funkcjonu­ją obecnie jeszcze dwie, znacznie mniejsze, jednostki wielonarodowe: Litewsko-Polski Batalion Sił Pokojowych „LITPOLBAT” iPolsko-Ukraiński Batalion Sił Pokojowych.Podstawą współpracy wojskowej między Litwą i Polską jest porozumie­nie zawarte 15 czerwca 1993 r. w Wilnie w sprawie ustanowienia dwustron­nej współpracy wojskowej. Litewsko-Polski Batalion Sił Pokojowych „LITPOLBAT” został powołany w celu utrzymania i przywracania między­narodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz do udziału w misjach pokojo­wych, akcjach humanitarnych i ratowniczych.W skład Litewsko-Polskiego Batalionu Sił Pokojowych „LITPOLBAT” wchodzą elementy wydzielone z 4. Suwalskiej Brygady Kawalerii Pancer­nej w Orzyszu oraz z Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej w Ałytus.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone