NADZÓR NAD GOSPODAROWANIEM ŚRODKÓW

Nadzór nad gospodarowaniem środkami Funduszu należy do Rady Nad­zorczej BGK. Plan finansowy Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, wyodrębniony w planie finansowym Banku, opracowywany jest w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Ministrom tym przekazywane są kwartalne informacje o realizacji planu fi­nansowego Funduszu.Na mocy ustawy z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzie­lanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne utworzono w BGK Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych. Fundusz ten zastąpił działający wcześniej Fundusz Poręczeń Kredytowych.Na Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych składają się m.in.:środki przekazywane z budżetu państwa,wpływy z inwestycji finansowych Funduszu,kwoty odzyskane w drodze dochodzenia wierzytelności powstałych w związku z udzielonymi przez BGK poręczeniami lub gwarancjami ze środków Funduszu.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone