NAJNOWSZY FUNDUSZ

Najnowszy fundusz utworzono na mocy ustawy z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym. Fundusz Kolejowy został powołany w celu gro­madzenia środków na przygotowanie oraz realizację budowy i przebudowy linii kolejowych, a także na ich remonty i utrzymanie oraz likwidację zbęd­nych linii kolejowych. Fundusz finansuje realizację tych zadań, a ponadto jego środki przeznaczane są np. na pokrycie przychodów utraconych przez przewoźników kolejowych w latach 2002-2003 w związku z obowiązywa­niem ulg taryfowych, niesfinansowanych dotacjami.Przychody Funduszu Kolejowego pochodzą m.in. z 20% wpływów z opłaty paliwowej oraz z odsetek z tytułu oprocentowania środków i lokatW dniu 1 stycznia 2006 r. weszła w życie ustawa z 29 lipca 2005 r. o nie­których formach wspierania działalności innowacyjnej, na mocy której ma powstać w BGK Fundusz Kredytu Technologicznego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone