NAJWAŻNIEJSZA W PRAKTYCE

W praktyce najważniejsza jest więc klasyfikacja paragrafowa, wskazu­jąca na rodzaj (tytuł) dochodu. Najważniejsze paragrafy dochodowe wystę­pujące w budżecie państwa i budżetach jednostek samorządu terytorialnego, opisujące dochody Bardzo rozbudowana jest paragrafowa klasyfikacja dochodów transfe­rowych, czyli dochodów jednostek sektora finansów publicznych pochodzą­cych od innych jednostek tego sektora. Warto zapamiętać, że numerami od 201 do 300 oznaczono transfery finansujące wydatki bieżące, a numerami zaczynającymi się od cyfry 6 — transfery finansujące wydatki inwestycyj­ne. Dla przykładu w tabeli poniżej przedstawiono mały wycinek paragrafo­wej klasyfikacji transferów — paragrafy opisujące dotacje podmiotowe. Klasyfikacja działowo-rozdziałowa dochodów jest dość zawikłana.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone