NIE JEDNOLITA LUDNOŚĆ

Należy w tym miejscu podkreślić, że ludność katalońskojęzyczna nie jest narodowo jednolita, mówią bowiem tym językiem trzy narodowości:  Katalończycy, Walencjanie i miesz­kańcy Balearów.Jeśli chodzi o sytuację szkolnictwa w Kraju Basków, to rząd autonomiczny czyni ogromne i bardzo spekta­kularne wysiłki mające na celu wzmocnienie pozycji języka baskijskiego w szkołach. Jest to trudne, ponie­waż prawie połowa wszystkich Basków nie mówi w ogóle ojczystym językiem, a jego nauczanie od pod­staw jest niezwykle trudne ze względu na wyjątkowo skomplikowaną strukturę tego języka. Sporo kłopotów związanych jest z niepełnym powodzeniem procesów standaryzacji baskijskiego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone