NURTY INTERPRETACJI

Wyróżnić można dwa zasadnicze nurty w interpretacji koniecz­ności, co nie wyklucza różnic między poglą­dami myślicieli zaliczonych do reprezentantów tego samego stanowiska.Pierwszy z tych nurtów można nazwać de- terminizmem skrajnym i naturalistycznym, a do jego reprezentantów zaliczyć należy Jerzego Plechanowa, Karola Kautskyego (1854— —1938), Różę Luksemburg (1870—1919), Miko­łaja Bucharina (1888—1938). Stanowisko to odznaczało się eksponowaniem roli prawidło­wości rządzących rozwojem stosunków ekono­micznych pojmowanych jako prawidłowości obiektywne, realizujące się żywiołowo bez. względu na zamiary i działania jednostek.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone