OCZYWISTY WNIOSEK

Wydaje się zatem, że hiszpański utrzymuje się jedynie dzięki imigracji meksykańskiej oraz z powodu braku zainte­resowania kształceniem chicanos, które w dobie administracji Reagana zmalało katastrofalnie. Wnio­sek jest oczywisty (wspominałem o tym już we wstę­pie): języki podlegają stratyfikacji. Istnieje język kla­sy wyższej i klasy niższej, tak jak niegdyś istniały języki dworu i plebsu albo Inków i imperium. Po- wiedz mi, jak mówisz, a powiem ci, kim jesteś, stano­wi już część, niestety, nie całość problemu.Wyobraźmy sobie jakiś jeden język. Spotykamy dwóch ludzi, którzy nim mówią i zaczynamy analizo­wać nie to, co mówią, ale w jaki sposób mówią. Może­my zauważyć, co następuje: pierwszy z nich, pan X, używa zdań prostych o bardzo nieskomplikowanej składni. Nadużywa spójników, wprowadzając tym sa­mym zbędne powtórzenia.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone