ODRZUCENIE OSKARŻEŃ

Plechanow odrzucił rzucane pod adresem marksizmu oskarżenia o propagowanie postawy kwietyzmu wynikające jakoby z teorii obiek­tywnych prawidłowości. Determinizm histo­ryczny nie wyklucza wolności, nie osłabia ener­gii działania, nie prowadzi do bezczynności; co więcej —- jak przypomniał Plechanow — ludzie rozpatrujący swe czyny „w szacie konieczności” przejawiają siłę woli, a przekonanie, że ich działalność pokrywa się z historyczną koniecz­nością, dodaje energii. Dla pogodzenia koncep­cji konieczności historycznej z postawą akty- wistyczną przytaczał Plechanow dwa argumen­ty: po pierwsze, tezę, że do konieczności „wli­cza się także udział jednostek”, czyli że postę­powanie jednostkowe jest niezbędną formą przejawiania się konieczności; po drugie, trady­cyjną już tezę, że możliwe jest poznanie ko­nieczności i zharmonizowanie czynów jednost­ki z obiektywną prawidłowością.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone