OGRANICZENIE IDEI

Znajdujemy tam pogląd, że prole­tariat może sam w sposób żywiołowy wznieść się co najwyżej do poznania własnych dążeń ekonomicznych i do utopijnej wizji socjalizmu joko najwyższej doskonałości i przeciwieństwa ustroju kapitalistycznego. Nie jest to jednak świadomość naukowa, obca jej jest naukowa analiza powstania kapitalizmu, właściwych mu sprzeczności i dróg ich rozwiązania. Najważ­niejsza słabość takiej żywiołowej świadomości polega na jej apolityczności w sensie braku zrozumienia politycznych interesów proletariatu i potrzeby doprowadzenia drogą rewolucji do państwa dyktatury proletariatu. Ograniczenie idei wyłącznie do poglądów ekonomicznych przyczynia się do traktowania socjalizmu w duchu eschatologii, jako kresu cierpień i nędzy zwracał szczególną uwagę na społeczne przyczyny tego, ze proletariat nie wznosi się samodzielnie ponad samowiedzę ekonomiczną .

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone