OKREŚLAJĄCE KRYTERIUM

Można w istocie powiedzieć, że „mówienie po katalońsku nie jest kry­terium określającym, lecz oczywistym przejawem wstępnego procesu integracji imigrantów w strukturze społecznej i w życiu politycznym Katalonii”, ale stajemy tutaj wobec dwóch języków będących ze sobą w kontakcie albo raczej wobec dwóch zbiorowości — czy, jeśli ktoś chce, grup lub kategorii społecznych — które używają różnego języka. Powtórzmy to, co po­wiedzieliśmy o języku, stosując to teraz do przypadku koegzystencji kilku różnych języków. Żeby rzecz troszkę bar­dziej skomplikować, załóżmy, że B — język mniejszoś­ci na terenie państwa, jest językiem większości w tym rejonie, gdzie nasz aktor zatrudniony jest przez pań­stwo jako agrotechnik.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone