OPANOWANIE JĘZYKA

Opanowanie języka większości jest konieczne zarówno do uzyskania awan­su społecznego, jak i dostępu do dóbr kultury. Język mniejszościowy jest używany w zakresie nieco wy­kraczającym poza tematy rozmów o sprawach codzien­nych, bywa częściowo nauczany w szkołach, stosowa­ny jest w wydawnictwach o charakterze regional­nym itp.Język mniejszości nie jest językiem oficjalnym, jest słaby kulturowo i nie znormalizowany. Typowym przykładem jest większość języków tubylczych Afryki i obu Ameryk. Język używany jest wyłącznie w kodzie mówionym, w codziennej komunikacji członków danej społeczności.Przynależność do określonej grupy językowej jest jednym z decydujących elementów determinujących sytuację społeczno-polityczną ludzi.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone