OPARCIE NA DIALEKCIE

Jak już wspomnieliśmy, euskara batua oparta jest na dialekcie lapurdyjskim, używanym we francuskiej prowincji Le Labourd, i nie znajduje uznania dużej części Basków hiszpańskich. W dalszym ciągu powstają teksty w dialekcie gipuzkoańskim, a nawet biskajskim, co nie ułatwia procesów normalizacyjnych niezbędnych do tego, by mogła wzrosnąć ranga języka. Mimo tych wszystkich trud­ności osiągnięcia z ostatnich kilku lat w pracy nad rozpowszechnianiem baskijskiego są ogromne. Bardzo znaczna liczba dzieci baskijskich, których rodzice mó­wią wyłącznie po hiszpańsku, opanowała biegle język przodków. Możliwe się to stało dzięki wprowadzeniu bardzo intensywnej nauki baskijskiego w przedszko­lach i wielkiemu entuzjazmowi, żeby nie powiedzieć fanatyzmowi, Basków, którzy nie szczędzą wysiłków, aby uratować ojczysty język od całkowitego wyginię­cia. Jak się wydaje, chwilowo groźba ta została za­żegnana.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone