OPISANE W USTAWIE ZASADY

Opisane w ustawie o rachunkowości zasady nie dotyczą Skarbu Państwa jako osoby prawnej. W efekcie nie istnieje w Polsce jednolita księgowość Skarbu Państwa, nie zestawia się też jego bilansu. To niewątpliwa luka w systemie ewidencji gospodarowania środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa. Trzeba jednak przyznać, że zestawienie takiego bilansu jest czynnością niezwykle złożoną. Od 1997 r. Ministerstwo Skarbu Państwa corocznie sporządza sprawoz­danie o stanie mienia Skarbu Państwa. Obowiązek sporządzenia takiego sprawozdania wynika z ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywa­nia uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. Podstawą zbiorczego sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa jest ewidencja mienia Skarbu Państwa prowadzona na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Mi­nistrów z 14 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencjo­nowania majątku Skarbu Państwa. Rozporządzenie to określa również za­sady sprawozdawczości o stanie mienia Skarbu Państwa.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone