PESYMISTYCZNA DIAGNOZA

Pesymistyczna diagnoza współczesności i jej przyszłych perspektyw sta­nowi uzupełnienie katastroficznej historiozofii. Katastrofizm jest konstrukcją teoretyczną* w której wszelki rozwój zmierza do zniszczenia, przy czym nie jest to dialektyczne podejście, wedle którego zniszczenie jest etapem usuwa­nia zła i otwierania drogi ku czemuś wartoś­ciowszemu. Katastrofizm pojmuje destrukcję w sposób absolutny i nie łagodzi jej wymowy tezami o postępie i doskonaleniu.Dla trafniejszej charakterystyki katastroficz­nego stylu warto go zestawić z mesjanizmem. Oba kierunki oceniają współczesny stan spo­łeczeństwa jako kryzysowy i katastrofalny oraz uznają, że jest to wynik dotychczasowego roz­woju historycznego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone