PLAN FINANSOWY FUNDUSZU DOPŁAT

Plan finansowy Funduszu Dopłat jest opracowywany w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem wła­ściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Kra­jowym Funduszu Drogowym ustanowiła ten Fundusz jako jedno ze źró­deł finansowania budowy autostrad. Rozpoczął on działalność z dniem 1 stycznia 2004 r., zastępując Krajowy Fundusz Autostradowy.Krajowy Fundusz Drogowy zajmuje się gromadzeniem środków na przygotowanie, budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i ochronę auto­strad, dróg ekspresowych oraz innych dróg krajowych, jak też finansowa­niem realizacji tych zadań. Do zadań Funduszu może także należeć wyku­pywanie nieruchomości pod drogi.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone