POBIEŻNA CHARAKTERYSTYKA POGLĄDÓW

Już z tej pobieżnej charakterystyki poglądów Spenglera widać, że dynamice historycznej podlegają — według niego — przede wszyst­kim zjawiska społeczne, które decydują o funk­cjonowaniu zespołu wartości duchowych. Same wartości duchowe w swych zasadniczych treś­ciach nie ulegają zmianie i one wyznaczają odrębności typów kulturowych. W taki sposób Spengler godził historyczną zmienność życia ze względną trwałością całości kulturowych i charakterystycznych dla nich wartości. W na­stępstwie tego postulował, aby każde zjawisko historyczne było ujmowane w podwójnej rela­cji, miało być bowiem odniesione do pewnego typu kultury, jednego z ośmiu, jakie wyróżniał, a następnie do stadium rozwojowego całości kulturowej, do kultury jako stadium wzrostu względnie do cywilizacji jako etapu schyłko­wego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone