PODOBNIE JAK LENIN

Podobnie jak Lenin, prze­ciwstawił się Gramsci schematycznym inter­pretacjom roli wybitnej jednostki w dziejach i wszelkim próbom rozpatrywania problematyki osobowości w oderwaniu od historycznej sytua­cji-Myśliciele ci zrywali także z zakładanym w heroizmie przeciwstawieniem wybitnych jed­nostek i społeczeństwa, chociaż nigdy nie nego­wali potrzeby odróżniania jednostek wybitnych i przywódczych od grupy społecznej, w której one działały. Zbiorowości nie pojmowali jednak w sposób ogólny jako ludu, mówili natomiast o    klasach lub warstwach społecznych. Lenin zwalczając narodnictwo dowodził m.in. roz­warstwienia chłopstwa rosyjskiego pod wpły­wem upowszechniania się na wsi kapitalistycz­nej gospodarki towarowej.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone