PODPORZĄDKOWANIE INTERESÓW

W rozwoju ludzkości zaobserwował Witkiewicz dwie przeciwstawne tendencje. Jedna polega na rozwoju procesu, który nazwał uspołecznieniem. Polega ona na podporządkowaniu interesów jednostki intere­som ogółu, który sprowadza się do wzrastają­cego udogodnienia i bezpieczeństwa życia, do rosnącego materialnego dobrobytu, który uzys­kuje się dzięki komplikowaniu podziału pracy, postępowi technicznemu i opanowaniu przy­rody. Tendencja ta znajduje wyraz w hasłach ogólnej szczęśliwości, które spełniają się jedy­nie w następstwie ujęcia działalności jednostki w ściśle określone ramy, pozbawienia jej cech indywidualnych i poddania pewnym regułom. Temu dążeniu do uspołecznienia towarzyszy w historii tendencja odmienna, którą Witkiewicz określa jako „zanik uczuć metafizycznych”, stanowiących źródło -twórczości filozoficznej artystycznej.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone