PODZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

Zarzucał mu podział społeczeństwa na dwie przeciwstawne grupy: rządzących i rządzonych, czyli arystokratów motłoch. Wynikało to z koncepcji Carlyle’a, że większość ludzi jest ograniczona w swych zdolnościach poznawczych i skazana na to, by rządziły nimi indywidualności wybitne i obda­rzone charyzmą. Engels nie zaprzeczał histo­rycznej roli utalentowanych jednostek, sądził jednak, że rola ta nie polega na „rządzeniu za pomocą siły” bądź presji moralnej. „Społeczne powołanie talentu — pisał — polega nie na rządzeniu za pomocą siły, lecz na inspirowaniu przodowaniu”. Jednostka wyróżniająca się talentem, gdy potrafi przekonać zbiorowość o słuszności swych idei i umie dać wyraz nurtu­jącym zbiorowość potrzebom i uzasadnić jej dążenia, staje się przywódcą i pełni historycz­nie doniosłą rolę.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone