POGRANICZE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGLLP) nie jest wymienione w wykazie jednostek i podmiotów sektora finansów publicz­nych, nie można także zaliczyć go do sektora jako „innej państwowej lub sa­morządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego”, ponieważ PGLLP nie posiada osobo­wości prawnej. Warto zauważyć, że zgodnie z definicją generał government część działalności PGLLP powinna być zaliczona do tego sektora (zadania Służby Leśnej), część zaś nie (sprzedaż drewna).Fundusze utworzone w Banku Gospodarstwa Krajowego działają na zasadach zbliżonych do zasad funkcjonowania państwowych funduszy celowych — nie mają one jednak takiego statusu. Funduszem celowym nie jest też Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, cho­ciaż stosuje się do niego część przepisów dotyczących tej właśnie formy organizacyjnej. Fundusz Kościelny także nie jest funduszem celowym — jest to praktycznie wyłącznie nazwa określająca część wydatków budże­tu państwa.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone