POLSKI INSTYTUT SPRAW MIĘZYNARODOWYCH

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) został utworzony na mocy ustawy z 20 grudnia 1996 r. jako państwowa jednostka organizacyj­na posiadająca osobowość prawną. Z informacji opublikowanych na stronie internetowej PISM wynika, że tworzenie Instytutu rozpoczęło się jednak do­piero w 1999 r., a pierwsi pracownicy zostali zatrudnieni w 2000 r.. Po­przedniczką PISM była jednostka badawczo-rozwojowa o takiej samej na­zwie, działająca w latach 1947-1993.Statut PISM nadany w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 września 2004 r.określa szczegółowy zakres działania oraz organiza­cję i organy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Funkcje nad­zorcze w zakresie zgodności działania PISM z przepisami ustawowymi i po­stanowieniami statutu sprawuje minister właściwy do spraw zagranicznych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone