POSTAWY PESYMISTYCZNE

Jeśli w pierwszej połowie XIX w. postawy pesymistyczne były odosobnione, to w końcu stulecia sytuacja zmienia się wyraźnie. Poja­wiły się koncepcje kryzysu dziejowego, np. w omówionych poglądach Burckhardta. Coraz częstsze były krytyczne diagnozy współczesnego społeczeństwa i jego dorobku, przede wszystkim w kręgu ideologii romantycznej. Szeroko znana stała się także ostra, namiętna negacja kultury mieszczańskiej, instytucji demokratycznych i moralności chrześcijańskiej zawarta w dzie­łach Nietzschego. Chociaż ze swą ulubioną ideą „przemiany wartości” wiązał on nadzieje na przezwyciężenie postaw pesymistycznych i kontemplatywnych, szerzył de facto przekonania o   katastrofalnym aktualnym stanie ludzkości i o dekadencji, jaka dotknęła europejską kulturę.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone