POWSTAŁY ŚWIATOPOGLĄD

Przeciwstawienie to nie było oryginalnym odkryciem Spenglera, funkcjonowało ono w filozofii społecznej już wcześniej, w znanym rozróżnieniu niemieckiego socjologa Ferdynanda Tonniesa (1855—1936) z 1887 r. — wspólnoty (Gemeinschaft) i społe­czeństwa, zbiorowości (Gesellschaft). Spengler uzupełnił to o wątki pochodzące z filozofii Nie­tzschego, z jego krytyki mieszczaństwa i wpły­wu industrializacji na kulturę, a przede wszyst­kim statyczne rozróżnienie Tonniesa przekształ­cił w dynamiczną wizją nieuchronnych prze­mian kulturowych.Światopogląd Spenglera powstał w kręgach, z których wywodziła się myśl Nietzschego i so­cjologia Tónniesa, czyli z kół elitarnie nasta­wionej inteligencji mieszczańskiej, dostrzega­jącej negatywne skutki gospodarki kapitalis­tycznej dla kultury.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone