PREZENTACJA PROCESÓW

Określa się his- toriozofię Spenglera jako cykliczną ze względu na tezę o nieuchronności przejścia każdej kultury od stanu wzrostu do stanu schyłku. Trzeba jednak pamiętać, że Spengler nie do­puszczał żadnej powtarzalności w obrębie jed­nego typu kultury. Powtórne odrodzenie obu­mierających wartości nie było dla niego moż­liwe. Mechanizm upadku był tu nieodwra­calny.Autorowi Zmierzchu Zachodu zależało głów­nie na prezentacji procesów wzrostu i upadku jako losu nieuchronnego i powszechnego wszy­stkich typów kulturowych. Przejście stanu kultury w stan cywilizacji uważał za konieczne i nieuniknione. Nie była to jednak prawidło­wość w sensie determinizmu historycznego, gdyż Spengler nie dopuszczał istnienia związ­ków przyczynowych, wedle których stan wcześ­niejszy wyznacza stan późniejszy.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone