PROSTE MECHANIZMY

Inaczej wy­glądałaby linia przedstawiająca języki. Jeśli umieści- my je poczynając od najwyższych do najniższych, to procent mówiących przybierze postać krzywej Gaussa zbliżonej kształtem do litery U. Te proste, może nawet uproszczone mechanizmy kwantyfikacji zyskują na ważności w momencie, gdy zaczyna się analizować konflikty jako pewną formę relacji między stronami, relacji, której składowe i pro­blemy należy znać. W istocie bowiem relacje zacho­dzące między wyższym językiem większości a niższym językiem mniejszości nie są takie same jak te, które zachodzą między wyższym językiem mniejszości a niż­szym językiem większości. Z tego właśnie powodu, w chwili kiedy między dwoma językami istnieje — nazwijmy to — remis ilościowy, tak ważne jest po­zyskanie użytkowników dla każdego z nich. I znów może to mieć różne znaczenie. Rozpatrzmy przypadek remisu między katalońskim a kastylijskim w Katalonii w Kraju Walenckim.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone