PROTEST PRZECIWKO UPROSZCZENIOM

Protestował prze­ciwko uproszczeniom i przerzucaniu odpowie­dzialności za dzieje na jednostki wybitne i na inteligencję twórczą. Historyczna rola jednos­tek była w oczach Lenina wyznaczona ich miej­scem w społecznej strukturze, ich zaangażo­waniem po stronie walczących klas społecznych. Żadna ogolńa formuła nie wyjaśniała zdaniem Lenina kwestii roli jednostki w historii, obja­śniać tę rolę mogłji jedynie szczegółowa ana- iiza konkretnych warunków historycznych, a głównie struktury społecznej i stanu walki klasowej.Gramsci podważał koncepcję bohaterów Carlye’a mówiąc, że traktował on bohaterów jak „formy, które wypełniają się treścią przeważa­jącą w danym momencie czy środowisku”. Był to sprzeciw wobec instrumentalnej koncepcji wybitnej jednostki.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone