PRZECIWSTAWNIE KONCEPCJOM

Spengler przeciwstawił się koncepcjom uni­wersalnego prawa historycznego wyznaczające­go następstwo epok. Protestował także prze­ciwko traktowaniu podziału dziejów na staro­żytność, średniowiecze i czasy nowożytne jako schematu powszechnego; widział w tym nie tylko przenoszenie obserwacji dziejów zachod­niej Europy na inne kultury, ale również — co ważniejsze — rozpatrywanie dziejów jako prze­mian tego samego podmiotu, tj. ludzkości jako całości realizującej te same wartości. Idąc śla­dem Nietzschego i jego krytyki uniwersalizmu moralnego, odrzucił istnienie wszelkich (nie tylko moralnych) wartości powszechnych. W dziejach, zdaniem Spenglera, nie da się wyśle­dzić żadnych systemów wartości, na które zgo­dziłyby się wszystkie ludy, nie można odkryć żadnych wspólnych ideałów czy wzorców.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone