PRZEZNACZENIE KREDYTÓW

Na mocy ustawy z 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kre­dytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej  utworzono Fundusz Dopłat, z którego środków finansowane są dopłaty do oprocentowania kre­dytów udzielonych przez banki, które zawarły umowy z BGK. Kredyty przeznaczane są dla:osób fizycznych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkanio­wych,osób fizycznych, osób prawnych i wspólnot mieszkaniowych na re­mont budynku mieszkalnego, z wyłączeniem remontów niewymagają- cych pozwolenia na budowę oraz remontów lokali w budynkach wielo­rodzinnych.Fundusz Dopłat tworzony jest ze środków budżetowych, dochodów z inwestycji finansowych oraz środków związanych z przedmiotem jego działalności, w tym np. zwrotów dopłat w przypadku nieterminowej spłaty kredytu.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone