PRZYKŁAD SYTUACJI

Przykładem takiej sytuacji był dla Spenglera okres wczesnego feudalizmu, kiedy szlachta i kler spełniały funkcję twórczej elity. Ich działalności Europa Zachodnia za­wdzięcza powstanie modelu kulturowego.Upadek kultury, czyli epoka cywilizacji, na­stępuje natomiast wraz z wyraźnym zróżnico­waniem terytorium na metropolię jako główny ośrodek życia i na prowincję, która traci na znaczeniu i tylko naśladuje to, co pochodzi z metropolii. Elitę kulturalną zastępuje elita po­lityczna, która zwodzi masy abstrakcyjnymi hasłami wolności, równości, demokracji. Ludzi przestaje łączyć kultywowanie wspólnych idea­łów, środkiem łączącym staje się pieniądz.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone