ROMAŃSKIE JĘZYKI MNIEJSZOŚCIOWE

Jeśli chodzi o romańskie języki mniejszościowe, są one, mimo wszelkich różnic, blisko spokrewnione i bar­dzo podobne do kastylijskiego, a zatem opanowanie języka urzędowego było dla Galisyjczyków i Kata- lończyków łatwe, nawet jeśli jako pierwszym posługi­wali się językiem ojczystym. Kataloński w okresie dyktatury nie poniósł szczegól­nych strat ilościowych; rodziny katalońskie w bardzo rzadkich wypadkach rezygnowały z posługiwania się na co dzień mową ojczystą, która jednak została zde­gradowana do języka rodzinnego. Większość Kataloń- czyków, nie umiejąc pisać w ojczystym języku, zmu­szona była nawet w prywatnej korespondencji z roda­kami posługiwać się kastyłijskim.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone