ROZDROBNIENIE KULTURY

Rozdrobnienie kul­tury na szereg typów czy rodzajów nie po­wstrzymało od poszukiwania dróg i form roz­wojowych wspólnych do pewnego stopnia dla wszystkich typów: chodziło przy tym o taką koncepcję rozwoju, w którym występowałyby nie tylko zjawiska wzrostu, ale również upadku.Wspomniane pesymistyczne i krytyczne po­glądy zawierają takie elementy katastrofizmu historiozoficznego, jak krytyczna ocena współ­czesności jako stanu upadku, pesymistyczna perspektywa przyszłego rozwoju społecznego, tezy o permanentnych kryzysach historycznych. Wystąpienie tych koncepcji nie pozwala jed­nak na określenie tych stanowisk jako kata­stroficzne. O katastrofizmie historiozoficznym można mówić dopiero, kiedy pojawia się całościowa. wizja historii jako procesu, który odbywa się poprzez destrukcje i jedynie wskutek de­strukcji całych kultur.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone