ROZPORZĄDZENIA OKREŚLAJĄCE KLASYFIKACJĘ BUDŻETOWĄ

Klasyfikację budżetową określają rozporządzenia Ministra Finansów: z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,z 5 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów z 5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.Wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych z roku 1998 rozporządzenie z 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych stosownie do postanowień art. 241 ust. 1 ustawyo finansach publicznych utraciło moc z dniem 1 lipca 2006 r. Mimo to do rozporządzenia tego odwołują się np. przepisy nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.W klasyfikacji budżetowej każdy rodzaj dochodu lub wydatku jest iden­tyfikowany przez określenie dwóch jego cech:rodzaju działalności, któremu dany wydatek służy (klasyfikacja dzia­łowo-rozdziałowa),ekonomicznego charakteru wydatku (klasyfikacja paragrafowa).

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone