SAMOWIEDZA POLITYCZNA

Zastanawiając się z kolei nad drogami osią­gnięcia przez proletariat pełnej samowiedzy politycznej, nawiązał Lenin do marksowskiego postulatu wniesienia świadomości naukowej do ruchu robotniczego przez uczonych zdolnych uwolnić się od ograniczeń światopoglądowych klas posiadających. W ujęciu Lenina wnoszenie świadomości do proletariatu nabrało szczegól­nego zabarwienia. Dokonuje się ono w drodze sporu ideowego zarówno ze światopoglądem klas posiadających, z oficjalną nauką, jak z ży­wiołowo ukształtowaną świadomością proleta­riatu. Metodą wnoszenia świadomości naukowej okazuje się krytyka niedojrzałej świadomości proletariackiej, utopijnej i eschatologicznej kon­cepcji socjalizmu. Tę krytykę uzupełnia sta­wianie przed proletariatem politycznych zadań i postulatów.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone