SFORMUŁOWANIE PROBLEMU

Takie sformułowanie problemu za pomocą kombina­cji kryteriów strukturalnych i publicznych (wolność) z indywidualnymi i prywatnymi (tożsamość) jest przy­kładem sposobu ujęcia kwestii języków mniejszości, który pokieruje treścią tej książki. Nie chodzi mi o zre­dukowanie problemu do alternatywy, tym bardziej nie do jednej możliwości, ale o rozszerzenie go aż do uzy­skania jeszcze jednej wizji całości. Wadą tego ujęcia jest to, że znacznie utrudnia ono podejmowanie decy­zji, jego zaletą — że utrudnia również popełnianie okrucieństw, do których mogłoby dojść, gdyby w ja­kimś kulturowo homogenicznym kraju narzucono środ­kami wojskowymi maksimum narodowej tożsamości poprzez zredukowanie wszystkich wolności.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone