SIŁA ODDZIAŁYWANIA

Masy nie będą potrzebowały ani prawdy, ani piękna, wystarczy im poczucie szczęścia płynące z za­spokojenia materialnych potrzeb. Demokraty­zacja kultury może tu oznaczać tylko dążność do płaskiej przyjemności, aby usunąć nudę czasu wolnego od pracy, nie oznacza natomiast pomnożenia liczby twórców kultury.Krytycznie ocenia Witkiewicz wszelkie pro­gramy „odrodzenia życia” i wszelkie utopie społecz;ne (liberalne, faszyzujące i socjalistycz­ne). Nie są one w stanie zapobiec ,jfałi szarzyz­ny”, postępującej degradacji życia ludzkiego wyzuciu go z kontaktów z autentycznymi wartościami. Również religia traci siłę oddzia­ływania, staje się .zespołem zautomatyzowanych obrzędów, zanikają natomiast przeżycia i me­dytacje religijne o rzeczach ostatecznych; religia przestaje być czymś istotnym dla człowieka, który troszczy się jedynie o właściwe wypeł­nienie swych funkcji w społecznej całości.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone