SŁOWO JEST WSZECHMOCNYM DESPOTĄ

Nie zapominajmy, że język i konflikty językowe peł­nią nie tylko określoną funkcję, ale i funkcję określa­jącą. W istocie niezaprzeczalna jest waga, jaką w naukach społecznych zyskały zarówno świadomość ma- terialności języka i jego pośrednictwa w procesie poznawania, jak prawdy, które we wspólnym odczu­ciu mają za podstawę język. Jeśli tak jest, to warto zaobserwować, jak niektóre wymiary języka (solidar­ność/konflikt, panowanie/podleganie, itp.) nadają się do uniwersalnych schematów różnych koncepcji, po­wstałych na skutek interakcji wrodzonych struktur psycholingwistycznych a la Chomsky z pewnymi pod­stawowymi warunkami ludzkiego życia społecznego. Język determinuje w dwóch przynajmniej znacze­niach. Po pierwsze, niesie ze sobą określoną wizję świata; po drugie, jest instrumentem identyfikacji etnicznej i ujednolicenia politycznego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone