SPÓR O KONIECZNOŚĆ HISTORYCZNĄ

Nieprzypadkowo pojęcie konieczności histo­rycznej przyciągało uwagę marksistowskich teoretyków, a odgrywały tu rolę zarówno mo­tywy teoretyczne, jak praktyczne. Myśliciele związani z ruchem robotniczym zmierzali do uzasadnienia socjalistycznej perspektywy roz­woju jako nie tylko realnej szansy, ale także obiektywnej konieczności. Zwycięstwo rewolu­cji proletariackiej i urzeczywistnienie socjaliz­mu wymagały uzasadnień, zwłaszcza gdy w partiach socjaldemokratycznych zaczął szerzyć się rewizjonizm, który podważał przekonanie o     realności socjalizmu i głosił zasadę „cel — niczym, ruch — wszystkim”. Zrodzone w ruchu neokantowskim próby interpretacji socjalizmu jako ideału moralnego i moralnej powinności służącej za miernik oceny zjawisk społecznych wymagały także repliki ze strony działaczy, którzy sens ruchu robotniczego widzieli w dojściu do socjalizmu.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone