SPÓR Z HEROIZMEM

Zarówno marksiści rozpatrujący (jak Plechanow) jednostkę jako narzędzie realizacji konieczności, jak ci, którzy podkreślają twór­czy charakter działania jednostki, uznają do­niosłą rolę pośrednika, który zespala wysiłki jednostki z dążeniami klasy społecznej. Zawiera się tu uzasadnienie organizowania partii, która miałaby być nie grupą spiskowców ani organi­zacją intelektualistów, jak chcieli narodńicy, lecz organizacją kierującą ruchem maś pracu­jących i podnoszącą ich świadomość do pozio­mu wiedzy naukowej. Partia gwarantuje w tym ujęciu skuteczność działania przywódczych jednostek. Spór z heroizmem był uwikłany w inne pro­blemy historiozoficzne, jak interpretacja ko­nieczności historycznej czy funkcja świado­mości społecznej. Omówimy zatem z kolei waż­niejsze sposoby ujmowania itych kwestii na gruncie materializmu historycznego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone