SPOŚRÓD PAŃSTW

Jednak spośród ponad dwustu państw i terytoriów za­leżnych w około stu sześćdziesięciu obowiązuje tylko jeden język urzędowy. Jest to bądź język największej grupy etnicznej, bądź, zwłaszcza w przypadku bardzo wielu państw afrykańskich, język byłej metropolii, nie będący językiem ojczystym ludności rodzimej. Zwykle uznaje się za oficjalnie obowiązującą mowę koloniza­torów wtedy, gdy na obszarze danego państwa wystę­puje wiele grup etnicznych mówiących różnymi języ­kami i nie jest możliwe nadanie rangi języka urzędo­wego jednemu z nich bez wywołania konfliktów i po­głębienia antagonizmów międzyplemiennych. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż rodzime języki byłych ko­lonii nie są w większości dostatecznie znormalizowane i nie mają specjalistycznego słownictwa biurokratycz­nego czy naukowego.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone