SPRAWNIE FUNKCJONUJĄCY SYSTEM

Opisując system gromadzenia informacji o funkcjonowaniu sektora fi­nansów publicznych, skoncentrujemy się na sprawach związanych z infor­macją o operacjach finansowych, takich jak dochody i wydatki czy dług pu­bliczny. Musimy jednak pamiętać, że dla pełnego obrazu funkcjonowania sektora finansów publicznych niezbędna jest jeszcze informacja o majątku publicznym, a także informacja o zadaniach wykonywanych przez jednost­ki sektora finansów publicznych.Sprawnie funkcjonujący system informacji o finansach publicznych jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym zapewnienie faktycznej jawności finansów publicznych. Informacja nierzetelna lub niepełna jest gorsza niż jej brak, gdyż — tworząc pozory otwartości — w istocie odcina obywateli od wiedzy o tym, w jaki sposób władze publiczne gospodarują powierzonymi im środkami.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone