SPRZECIW WOBEC STANU RZECZY

Sprzeciw wobec aktualnego stanu rzeczy i dążność do zmian społecznych owocują w ideach, które są komponowane z dawnych wyobrażeń. Teoria ta wydobywała rolę trady­cji duchowej w powstawaniu idei i zerwała z ich rozumieniem jako odzwierciedlenia bytu.Gramsci operował też kategorią „bloku his­torycznego ’, który obejmuje zarówno bazę społeczno-ekonomiczną, jak różnego rodzaju nadbudowy kulturowe we wzajemnym powią­zaniu i oddziaływaniu. Każda względnie trwała sytuacja społeczna tworzy „blok historyczny” którego składniki wpływając wzajemnie na siebie wytyczają perspektywy dalszego roz­woju. W tym świetle zmiany w światopoglądzie i w ogolę w kulturze, choć splecione ze zmia­nami bazy, okazują się równoważnym ekono­mice składnikiem historii.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone