STADIUM KULTURY

Raz posługiwał się pojęciem kultu­ry w sensie szerszym, jako całości skupionej wokół określonych wartości i obejmującej rów­nież cywilizację jako etap schyłkowy, innym razem odróżniał kulturę i cywilizację jako od­rębne stadia rozwojowe. Jednoznaczna była dla niego jedna, interesująca go szczególnie sprawa: utożsamianie cywilizacji ze zjawiskami upadku i destrukcji.Stadium kultury, czyli wzrostu, odznacza się swobodną działalnością elity tworzącej wzory zachowania i uzasadniającej pewne zespoły wartości. Elita jest wtedy nastawiona na sze­rzenie wartości duchowych na całym teryto­rium. Przekształca ona stosunki polityczne i gospodarcze zgodnie z wysuwanymi wartoś­ciami duchowymi.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone