STARCIA POLITYCZNE

Starcia poli­tyczne objaśniano konfliktami interesów ekono­micznych. Była to nie tylko postawa metodolo­giczna, ale również koncepcja dziejów, zgodnie z którą polityka okazuje się sferą rządzona ko­niecznymi, obiektywnymi prawidłowościami. Polityka zatraca wszelką autonomię wobec eko­nomiki. Konflikty polityczne mają swoją genezę i cel w interesach ekonomicznych. Walka kla­sowa w dziedzinie politycznej okazuje się w swej istocie walką klas o korzyści ekonomiczne. Powoływano się przy tym na marksowską kon­cepcję służebności państwa wobec panującego ustroju ekonomicznego i na teorię bazy społecz­no-ekonomicznej. Koncepcje te interpretowano w myśl tezy o pełnej zależności całokształtu życia społecznego od stosunków ekonomicznych.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone