STOPIEŃ UPOŚLEDZENIA

Stopień upośle­dzenia mniejszości językowych jest bardzo różny i za­leżny od wielu rozmaitych czynników. Jeśli pominąć takie elementy, jak antagonizmy i uprzedzenia raso­we, religijne czy narodowościowe mogące odnosić się do użytkowników określonego języka i wpływać na ich sytuację społeczną, a wziąć jedynie pod uwagę rangę języków mniejszościowych, to można ustalić wśród nich następującą hierarchię:Język mniejszości jest oficjalnym językiem pań­stwa, a jednocześnie jest silny kulturowo. Typowy przykład stanowi francuski w Szwajcarii. Posługiwanie się językiem mniejszości w niczym nie ogranicza jego użytkownika.Język mniejszości jest drugim oficjalnym języ­kiem państwa, ale słabym kulturowo.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone