STRUKTURA ORGANIZACYJNA PGLLP

Strukturę organizacyjną PGLLP tworzą: Dyrekcja Generalna i dyrekcje regionalne oraz nadleśnictwa i inne jednostki organizacyjne bez osobowo­ści prawnej (zakłady). Dyrekcje regionalne są tworzone, łączone, dzielone i likwidowane przez ministra właściwego do spraw środowiska na wniosek Dyrektora Generalnego. Nadleśnictwa tworzy, łączy, dzieli i likwiduje Dy­rektor Generalny na wniosek dyrektora dyrekcji regionalnej. W PGLLP działa Służba Leśna, którą tworzą pracownicy zajmujący się m.in. zarządem lasami, prowadzeniem gospodarki leśnej i ochroną lasów oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń dotyczących szkód leśnych. W 2004 r. PGLLP zatrudniało 26 505 osób, z których 58% pracowało w Służbie Leśnej nadleśnictw.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone