ŚWIADOMOŚĆ W DZIEJACH

Przeciwko tym interpretacjom wystąpił Engels w wielu listach do niemieckich działaczy, podkreślając, że „czynnik ekonomiczny” określa idee tylko „w „ostatniej instancji”, nie stanowi więc ani jedynego podłoża idei, ani też nie wyklucza ich aktywnego wpływu na rozwój stosunków eko­nomicznych. Pomimo sprzeciwu Engelsa interpretacja ta miała wówczas zwolenników, a i dzisiaj można się z nią spotkać.Przekonania o wzlędnej autonomii różnych form świadomości i o aktywnym funkcjonowa­niu świadomości w rozwoju historycznym wy­stępowały w myśli marksistowskiej od końca wieku. Koncepcje te znalazły wyraz m.in. w teorii retrospekcji przewrotowej, którą sformu­łował polski socjalista Kazimierz Kelles-Krauz (1872—1905). Wysunął on interesującą hipotezę, j że wszelkie idee społeczne czerpią swe treści z przeszłości i stanowią deformację ideowego- dziedzictwa.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone