SZCZEGÓLNA ROLA

Szczególną rolę przyznawał metodzie analogii, pozwalającej na porównywanie kultur i odkry­wanie ..morfologii dziejów”, tj. pewnego sche­matu rozwoju i wewnętrznej struktury kultur. Prototyp tej „morfologii” upatrywał w studiach przyrodniczych Goethego, którego uważał za swego najważniejszego poprzednika. Sądził, że jego wizja historii jest wynikiem naturalistycznego, przyrodniczego podejścia do zjawisk społecznych i dlatego ma jakoby charakter ścisły i naukowy. Najwięcej uwagi poświęcił charakterystyce kultury zachodniej, przeciwstawiając ją kultu­rze antycznej. Czynnik organizujący kulturę antyczną nazwał elementem apollińskim.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone