TEORETYCZNE UZASADNIENIE

W pismach Gramsciego stano­wisko to było teoretycznym uzasadnieniem programu „włoskiej drogi do socjalizmu”, jaki wysunął kontynuator Gramsciego Togliatti.Swoistą wersję dialektycznego determinizmu rozwinął węgierski marksista G. Lukacs w głośnej książce Historia i świadomość klasowa w 1923 roku. Przeciwstawił się tam ostro upo- doomanu marksistowskiej wizji historii do sta­nowisk naturalistycznych i poszukiwaniu w Historii koniecznych praw na wzór praw i się własną, immanentną dialektyką, której rdzeniem jest stopniowe doj­rzewanie klasy pracującej, faktycznego twórcy dziejów, do roli świadomego podmiotu historii. Lukacs dowodził, że proletariat w wyniku po­litycznych doświadczeń wyzbywa się złudzeń ideologicznych i zdobywa świadomość swej his­torycznej roli.

Witaj na moim serwisie o społeczeństwie! Mam nadzieję ze posty o ludziach, ich relacjach i polityce, będą leżeć w kręgu Twoich zainteresowań. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

© Wszelkie prawa zastrzeżone